Zaloguj się
Filtruj
Sonda
Brak aktywnych sond.

regulamin

Regulamin sklepu

§1

Właścicielem sklepu internetowego MUSICUNIVERSE.pl, dostępnego pod adresem www.musicuniverse.pl jest
TRADEXO LLC z siedzibą w Bufallo, WY, USA.

§2

Sklep internetowy MUSICUNIVERSE.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.musicuniverse.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§3

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu MUSICUNIVERSE.pl. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Sklep ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji MUSICUNIVERSE.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MUSICUNIVERSE.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MUSICUNIVERSE.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiane są paragony fiskalne lub na życzenie klienta faktury VAT.

§5

1. Każde złożone w sklepie MUSICUNIVERSE.pl zamówienie musi być potwierdzone zanim przejdzie do realizacji. Klient automatycznie otrzymuje e-mail z informacją złożonym  zamówieniu, wiadomość ta zawierająca aktywny link oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może być również dokonane przez sprzedającego telefoniczne.         

2. Sklep MUSICUNIVERSE.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia bądź odmowy wysyłki towaru w przypadku podejrzeń co do prawdziwości zamówienia oraz wówczas, gdy nie uda się go potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych.

§6

Sklep MUSICUNIVERSE.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta.

§7

1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów zakupionych w sklepie internetowym MUSICUNIVERSE.pl po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z obsługą sklepu.                                                                                                                            

2. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy określanymi każdorazowo podczas składania zamówienia. Zakupy towarów na łączną kwotę powyżej 499zł realizowane są na koszt sklepu.                                                                                          

3. Dostawa gratis nie dotyczy zakupów przy których klient wybrał jako formę zapłaty: „Przy odbiorze”. Płatność przy odbiorze możliwa jest w przypadku dostawy kurierem dla zamówień o wartości do 5000 zł.

§8

1. Sklep udostępnia następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep MUSICUNIVERSE.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MUSICUNIVERSE.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A. lub PayByNet (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.), klient podczas składania zamówienia może wybrać spośród dwóch w/w operatorów. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna we wszystkich kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie przekazywane jest do realizacji.

Płatność błyskawiczna przez system PayPal. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie przekazywane jest do realizacji.

Raty w systemie Żagiel - usługa za pośrednictwem firmy Żagiel S.A.

2. W przypadku płatności kartą kredytową, e-transferem, e-przelewem za pośrednictwem systemów Dotpay, PayByNet, PayPal do kosztów transportu widocznych przy produkcie doliczane jest 2,5% wartości zamówienia. Opłata ta generowana jest automatycznie po wybraniu jednej z w/w form płatności.

§9

Transakcje płatnicze dokonywane są na serwerach zewnętrznych operatorów płatności na specjalnie zabezpieczonych stronach WWW rozpoczynających się od „https://”. Dane dotyczące płatności za pośrednictwem Dotpay, PayByNet, PayPal są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL, a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.

§10

1. Sklep Internetowy MUSICUNIVERSE.pl  umożliwia Klientom dostęp do oferty Pożyczkodawcy dotyczącej Umowy Pożyczki i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego/finansowego dotyczące Pożyczki. Sklep nie jest stroną Umowy Pożyczki.                                                                                                                                  

2. Jakiekolwiek prawem przewidziane obowiązki informacyjne wobec Konsumentów, w szczególności wymienione w Rozdziale 2a ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.9) lub czynności faktyczne związane z Umowa Pożyczki, Ubezpieczenia o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wykonuje Pożyczkodawca lub działający na jego rzecz Pośrednik kredytowy/finansowy inny niż Sklep MUSICUNIVERSE.pl.                                                                             

3. Wzorce umowne (np. regulaminy, ogólne warunki umów, formularze informacyjne), udostępniono na stronach internetowych Pożyczkodawcy lub działającego na jego rzecz Pośrednika kredytowego/finansowego bądź przekazano je Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego/finansowego.                                                                                                                                         

4. Przy każdym produkcie znajduje odnośnik „oblicz ratę” po kliknięciu którego wyświetli się kalkulator ratalny, który dla podanej liczby rat, wielkości wpłaty własnej umożliwi szybkie ustalenie przybliżonej wartości rat.

§11

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, MUSICUNIVERSE.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§12

1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki.                                                                        

2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep MUSICUNIVERSE.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż 14, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.                                                                                              Należy pamiętać, że:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

4. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską w ciągu 1-2 dni roboczych, zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki przez sklep.

 

§13

1. Każdy zakupiony towar w sklepie MUSICUNIVERSE.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

3. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).

4. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta.
Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: sklep@musicuniverse.pl

§14

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.                                                                                                                                                                    

2. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

§15

1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.                                                                                                                                                                         

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§16

1. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do MUSICUNIVERSE.pl. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez firmy zewnętrzne, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.                                                                                                                                                                       

2. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

§17

1. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.                                                                                                                        

2. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez sklep jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez sklep.

§18

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.                                                                                                                       

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, karty gwarancyjne, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.                                                                

4. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku w tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu MUSICUNIVERSE.pl za pobraniem.

5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@musicuniverse.pl - w tym miejscu klient otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

§19

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego towaru dokonany zostanie w sklepie MUSICUNIVERSE.pl i będzie obejmował produkt z tej samej grupy asortymentowej w stosunku jeden do jednego.

2. Chęć zwrotu zużytego sprzętu należy zgłosić drogą mailową na adres: sklep@musicuniverse.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia.

3. Zwrotu towaru można dokonać tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez sklep MUSICUNIVERSE.pl zgody na taki zwrot (po sprawdzeniu przez MUSICUNIVERSE.pl dokonanych przez klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia).

4. Klient wysyła zużyty sprzęt na adres sklepu internetowego MUSICUNIVERSE.pl na własny koszt.

§20

1. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jakiekolwiek znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do MUSICUNIVERSE.pl.                                                                                                                                                      

2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§21

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego MUSICUNIVERSE.pl w związku z zakupami jest TRADEXO LLC z siedzibą w Bufallo, WY, USA.                                                                                                                                            

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§22

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie MUSICUNIVERSE.pl. Złożenie oraz potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.